Strategi för fossilfri konkurrenskraft – Effektiv användning av energi och effekt

Fossilfritt Sverige tar fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Den här strategin för effektiv användning av energi och effekt är Fossilfritt Sveriges femte strategi. De tidigare strategierna är strategi för en hållbar batterivärdekedja, vätgasstrategin, strategi för bioenergi och bioråvara i industrins omställning samt finansieringsstrategin.

Energieffektivisering är en kraftfull men underprioriterad åtgärd med stor potential för klimatomställningen, industrins konkurrenskraft och hushållens ekonomi – detta visar den nya strategin.

Strategin handlar inte om att spara och snåla in. Den handlar om att effektivisera energianvändningen med varaktiga resultat, utan att livskvalitén för människor försämras. Det handlar i mångt och mycket om att nyttja smartare teknik och en ökad automatisering som gör att vi använder energin när vi verkligen behöver den. Ingen har glädje av att det lyser i rum där ingen befinner sig eller att fläktarna går för fullt i fabriken på natten när ingen är där och jobbar.” Svante Axelsson Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Strategi för fossilfri konkurrenskraft – effektiv användning av energi och effekt