Europeisk uppförandekod för Avtal om energiprestanda

Det finns en europeisk uppförandekod för energitjänsten ”avtal om energiprestanda”.
Flera företag har redan skrivit under uppförandekoden som ska öka transparensen på marknaden och leda till fler energibesparingsåtgärder.

Uppförandekoden har tagits fram inom det EU-finansierade projektet Transparense, där IVL Svenska Miljöinstitutet är svensk partner. Läs mer om projektet här.

Arbetet har gjorts i samarbete med europeiska branschföreningar för leverantörer av energitjänster, leverantörer och beställare.
Eneff har huvudmannaskapet för koden i Sverige.

Följande företag har undertecknat uppförandekoden: Kraftringen, Rejlers, Mälarenergi, Caverion, Schneider-Electric och Siemens

Europeisk uppförandekod för avtal om energiprestanda Slutversion juli 2014 (pdf)

Läs mer om energitjänsten Avtal om energiprestanda.