Rapport: Effektiv användning av energi, effekt och resurser

Energimyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att analysera hur användning av energi, effekt och resurser kan effektiviseras för att underlätta utfasningen av fossila bränslen genom elektrifieringen. Rapporten som kom 2023-12-15 visar bland annat på en potential att minska elanvändningen genom energieffektivisering med 20–25 TWh el till 2030. Den samhällsekonomiska potentialen är ännu större eftersom energieffektivisering i hög grad också har positiva externa effekter.

Effektiv användning av energi, effekt och resurser