Eneff

Mer från varje watt

Om oss

Energieffektiviseringsföreningen (Eneff) är en medlemsstyrd intresseorganisation som arbetar för att utveckla och säkerställa marknaden för energieffektivisering. Eneffs vision är att energin ska räcka till alla.

Eneff samlar leverantörer och beställare av energitjänster och produkter, samt andra parter som vill se en bättre marknad för energieffektivisering i Sverige. Bland Eneffs medlemmar finns entreprenörer, konsulter, byggföretag, installationsföretag, branschorganisationer, föreningar, fastighetsägare med flera.

Vi utvecklar branschen och marknaden för energieffektivisering för att nå ett prisvärt, pålitligt och hållbart energisystem

 

Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att skapa nätverk och leverera insikter, kunskap och verktyg

Vi hjälper beställare av energieffektiviseringsåtgärder att hitta rätt leverantörer

Eneff bevakar energieffektiviseringsfrågan både i Sverige, EU och internationellt och via opinionsbildning driver vi energieffektiviseringsfrågorna framåt och arbetar för bättre lagar och regler

 

Medlemmar

Branscher, föreningar och organisationer

Styrelsen

Thomas Sundén, ordförande Sustainable Innovation

Anna Bellander Fastighetsägarna Stockholm

Anders Ekdahl Nordic Climate Group

Hans Nyblom Devward

Marie Holmgren Esam

Robert Falck Robert Falck AB

Ted Lundberg Energi- och klimatrådgivningen

Katrine Lind Rejlers

Expertgrupp

Expertgruppen stöttar Eneff avseende den information och de råd som finns på hemsidan om respektive energieffektiviseringsåtgärd. Syftet är att beställare ska känna förtroende för att texterna är oberoende, aktuella samt väl avvägda avseende teknik, ekonomi och mervärden. Personerna är utvalda på erkänd kompetens och för att tillsammans täcka alla tjänster och perspektiv. Texterna utvecklas kontinuerligt.

Roland Jonsson Roland Jonsson utbildning och innovation AB

Richard Lindwall Energi & Utbildning i Sverige

Willy Ociansson Willy's CleanTech

Mari-Louise Persson Riksbyggen

Jonas Tannerstad ÖrebroBostäder

Åsa Wahlström CIT Renergy