Så säljer du in energieffektivisering – få fler affärer och nöjdare kunder

 Efterfrågan på energieffektiviserande åtgärder är högre än någonsin. Samtidigt sker en nedgång i nyproduktion av bostäder vilket gör att installations- och byggbranschen bromsar in. Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) har därför tagit fram tre enkla checklistor för att underlätta införsäljningen av energieffektiviserande åtgärder i småhus, flerbostadshus och lokaler.  Med hjälp av checklistan finns möjlighet till fler affärer och nöjdare kunder – samtidigt som klimatet gör en stor vinst.

2023-09-25

Många installatörer känner sig osäkra på vilka enkla och effektiva energibesparingsåtgärder som finns att föreslå för kunder som frågar. Kanske är man är inte heller van att sälja in extra arbete, utöver det man är där för att utföra. Detta trots att vi vet att många kunder ser installatören som sin expert och är den man rådfrågar gällande dessa funderingar.

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov, uppemot 40 procent används i lokaler och bostäder. Kan du som installatör minska den andelen är många kunder beredda att lyssna. Men var ska man börja?

Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen har tillsammans tagit fram tre checklistor gällande de enklaste energieffektiviseringsåtgärderna i småhus, flerbostadshus och lokaler. Checklistorna är en praktisk guide för att på ett enkelt sätt hjälpa kunder att hitta vanliga åtgärder för energieffektivisering.  Med hjälp av listan går du enkelt igenom ventilation, värmesystem, varmvatten, styr- och övervakning, belysning och angränsande områden.

Listorna har granskats och använts på prov i projekt av ett antal utvalda installationsföretag och reviderats därefter. Listorna möjliggör en kompetenshöjning hos installatören, nöjdare kunder och fler affärer, samtidigt som klimatet gör en stor vinst – win win win helt enkelt.

Checklistorna kan enkelt laddas ned av företagen och kompletteras med egen logga eller andra tillägg. Listorna kan sedan överlämnas till kund, eller låta dem kopiera eller fotografera dem – allt för att skapa bättre förutsättningar för nöjdare kunder, fler affärer och energieffektivare fastigheter.

Ni hittar alla checklistor här!

Är ni redan vassa på energieffektivisering?

…och vill profilera er på marknaden som installatörer kunniga inom energirenoveringar? Eneff är Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering och erbjuder en auktorisation med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda. Läs mer här!

Dela