Samla kraft med EEF

2022-11-01

Alla är vinnare i ett mer energieffektivt Sverige. Därför samlar nu Energieffektiviseringsföretagen, EEF, en rad samhällsaktörer kring ett gemensamt initiativ – för att hela Sverige ska mobilisera och Samla kraft. Flera pågående kampanjer fokuserar på akut energibesparing genom beteende-förändringar. EEF vill komplettera detta genom att sätta varaktiga energieffektiviserande insatser i centrum – för att minska energianvändningen permanent och lyfta branschen till en ny nivå. Först ut att gå med i initiativet som gulsponsor är isoleringsföretaget Paroc AB!

För att kunna dra igång arbetet behövs det fler sponsorer för finansiering. Vill ni vara partners i Samla Kraft? Alla pengar går in i den ideella föreningen EEF och bokförs i ett separat projekt som kommer vara transparent för alla sponsorer.

Vill ni vara med och göra verklig skillnad?


Huvudsyfte med initiativet

Öka energieffektiviseringen, lyfta branschen och bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle

  • Att via direkt påverkan, samt via näringsliv och medborgare, sätta tryck på politiker så de inför styrmedel som långsiktigt minskar energianvändningen i olika delar av samhället
  • Att få företag och privatpersoner att ta ställning till och agera för att långsiktigt minska sin energianvändning genom energieffektivisering

Via initiativet vill vi realisera den stora samhällsekonomiska potentialen med energieffektivisering och samtidigt sänka energipriserna för alla. Initiativet vill se ett tryggare och mindre sårbart Sverige och bidra till klimatomställningen.

Ett gemensamt varumärke ger mer tyngd till alla aktiviteter vi genomför, egna och gemensamma, och visar att vi står enade i vårt engagemang för ökad energieffektivisering.

Finansiering av Samla kraft

För att ha möjlighet att dra i gång initiativet behöver vi finansiering. Detta är en förutsättning för att Samla kraft ska bli verklighet. Vi behöver sponsorer för att kunna lansera och fortsätta utveckla initiativet – vi behöver dig. Sponsringen ger ditt varumärke rätt till olika typer av exponering samt ger er möjlighet att använda Samla krafts logotyp och varumärke i egen marknadsföring. Det öppnar även upp för samverkan med andra sponsorer, deltagare och stödorganisationer.


Varför?

  • Sänkta energipriser för alla – De rekordhöga energipriserna är inte tillfälliga, utan riskerar att bli varaktiga. Energieffektivisering motverkar höjningen och minskar energipriset för alla.
  • Ett tryggare Sverige – För varje kilowattimme vi sparar minskar det europeiska beroendet av rysk gas. Vår säkerhetspolitiska position stärks ju mer oberoende vi är. Energieffektivisering minskar Sveriges sårbarhet i ett utsatt säkerhetspolitiskt läge. 
  • Smarta politiska val – Energifrågan är högt upp på den nya regeringens agenda. Alla vinner om energieffektivisering blir en central del av energipolitiken. Vi behöver gemensamt visa på den stora samhällsekonomiska potentialen, så energieffektivisering inte åter nedprioriteras.
  • Ett hållbart klimat – Vi måste göra mer för att uppfylla EUs energieffektiviseringsdirektiv. Den insparade kilowattimmen är alltid den mest miljövänliga och satsningar på energieffektivisering tar oss närmare klimatmålen.

’Samla kraft’ initieras av Energieffektiviseringsföretagen och har stöd av stora näringslivsaktörer som Installatörsföretagen, Isoleringsfirmornas Förening, Svenska Solskyddsförbundet, Svensk Ventilation och Swedisol. ’Samla kraft’ har inga vinstintressen och är partipolitiskt oberoende.

Idén kommer ursprungligen från ett av EEFs medlemsföretag.


Vilka är EEF?

Samla Kraft är ett av EEFs aktuella initiativ, läs gärna mer om vad vi gör för och tillsammans med våra medlemmar. Låter det intressant? Bli medlemmar i EEF och delta i vårt arbete på flera sätt.

EEF är en intresseorganisation som tillsammans med medlemmarna arbetar mot ett ett prisvärt, pålitligt och hållbart energisystem. Vi har ett starkt engagemang för att öka energieffektiviseringen i Sverige – för energisäkerheten, klimatet och ekonomin.

Energieffektivisering är en framtidsbransch för installatörer, entreprenörer, konsulter och tillverkare – utan dessa företag får inte Sverige till den energiomställning som behövs. Sveriges fastighetsägare och industriföretag behöver enkel, trovärdig, seriös och lättillgänglig hjälp med hur de kan energieffektivisera. EEF utvecklar och säkerställer den växande marknaden för energieffektivisering tillsammans med sina medlemmar.

Dela