Vad gör Eneff

 

Vi företräder våra medlemmar och ger dem stöd att utvecklas långsiktigt och professionellt genom att skapa nätverk och leverera insikter, kunskap och verktyg

Vi hjälper beställare av energieffektiviseringsåtgärder att hitta rätt företag

Vi auktoriserar leverantörer av energitjänster och produkter

Via opinionsbildning driver vi energieffektiviseringsfrågorna framåt och arbetar för bättre lagar och regler

Vi utvecklar branschen och marknaden för energieffektivisering för att nå ett prisvärt, pålitligt och hållbart energisystem