Del 1: Varför energitjänster?

Ett kort svar är helt enkelt att ni och era kunder tjänar pengar på detta – och att vi alla bör hjälpas åt att reducera klimatpåverkan, vilket ni i ert yrke har större möjlighet till än de flesta andra. Dessutom finns det många andra fördelar (mervärden) för kunden men de kommer vi till i ett senare avsnitt.

Ett kompletterande svar på ’varför’ är att ni inte behöver göra mycket mera än det ni gör idag. Grovt sett behöver ni bara alltid erbjuda ett energieffektivare alternativ än att hjälpa kunden att byta trasig utrustning till ny likvärdig. Ni kan påvisa för kunderna att det finns mycket mer att göra för att effektivisera energianvändningen – vilket i slutändan blir mer kostnadseffektivt för dem.

Ni kanske redan idag erbjuder tjänster som medför energieffektivisering till era kunder, men uttryck då detta tydligare i er kommunikation, inklusive på era kundmöten – kunderna vill energieffektivisera, de kanske inte alltid vet att det är så det kallas bara.

Kompletterande information om kundbehovet