Del 2: Hur kan ni bidra till effektivare energianvändning och bättre miljö?

Det finns ett stort kundbehov när det kommer till modern teknik och energisnåla produkter och system. De vill ofta hjälpa till att minska klimatpåverkan och kan då tänka sig att betala lite mer för detta, speciellt då det samtidigt ger minskade driftkostnader och mindre framtida underhåll. Ni bör därför alltid erbjuda er att leverera en så energieffektiv lösning som möjligt och inte bara byta ut till billigaste möjliga.

Ni kan (nästan) alltid tekniken bättre än kunden och de litar på er!

All energieffektivisering minskar klimatpåverkan, oavsett vilken energi och vilket avtal kunden har. Att minska elanvändningen, speciellt den kalla årstiden, reducerar klimatutsläppen avsevärt.

Kompletterande information om kundbehovet