Del 3: Få kunderna att räkna hem affären

Visa att det ni erbjuder gör att kundernas totalkostnad under livslängden på investeringen blir avsevärt lägre, med en sund och rättvisande kalkyl. Ibland räcker det att säga detta med en enkel payoff-kalkyl. Ibland, vid längre payoff-tider kan en så kallad livscykelkalkyl (LCC) behövas, mer info om det finns här. Berätta för respektive kund att investeringen gör att de kan sänka avgiften/få bättre driftnetto/öka vinsten.

Gör alltid kalkylen i kronor, inte bara i sparade kWh. Och använd den aktuella prissättningen av el, fjärrvärme mm som finns på orten. Åtgärder som spar effekt för kunden, till exempel isolering eller bättre fönster, kan minska kundens kostnad i högre utsträckning än åtgärder som spar energi den varma årstiden.

Vissa kunder, främst industrikunder och vissa BRF- och fastighetsägare på mindre orter, kan behöva hjälp med finansieringen. Har ni möjlighet så erbjud kunden åtgärden på avbetalning. Om inte så kontakta lämpligt finansbolag och se om ni kan upprätta avtal med dem.

Kompletterande information om kundbehovet