Del 8: Ha kunden i fokus hela vägen

Varför? Varför? Varför? Detta är de tre första frågorna ni ska ställa till en kund. Först då förstår ni vad de vill ha hjälp med, egentligen. Oftast vill de inte bara ha hjälp med att fixa något som inte fungerar utan de vill även ha ett system som fungerar bra långsiktigt; detta innebär så lite underhåll som möjligt, så låg energikostnad under livslängden som möjligt och inga klagomål från sina hyresgäster. Oftast litar de helt på er och att ni kan detta bäst och vill gärna lämna över ett problem till någon. Om ni då tar på er att lösa problemet helt och hållet är kunden oftast villig att betala lite extra för detta. Som nämnt tidigare i skolan är det samtidigt viktigt att ni transparent redovisar vad de olika delarna kostar så kunden fortsatt får förtroende för er och ändå kan välja om de vill göra någon del med sin egna personal.

När ni har fått jobbet och är ute hos kunden kan det inte nog påpekas att er personal på plats måste informera tydligt vad som är på gång och när. Säkerställ även att er personal representerar ert företag på ett värdigt sätt i kontakt med kunden och kundens hyresgäster. Något annat som är självklart (men lika viktigt) är att alla papper och utbildningar finns, för samtliga på arbetsplatsen.

Kompletterande information om kundbehovet