Energislagets bidrag

Under Energislaget fick vi in totalt 10 bidrag. Här kan du kolla igenom de bidrag som vi fick in.

Uppdrag 1

Uppdrag 1 bestod i att visa hur man får användare av offentliga fastigheter att minska sin energianvändning. Motivering:

”Med tävling, nudging och tydlig pedagogik ger SE Skolans energieffektivisering en tydlig bild av hur elever och skolans alla medarbetare tillsammans kan effektivisera energianvändningen på skolan och troligtvis även i hemmen. SE har potential att hålla över tid och leda till förändrade beteenden hos många. Energieffektivisering genom delaktighet ökar trovärdigheten och möjligheten till genomförbarhet. Sammanfattningsvis har SE skolans energieffektivisering en tydlig röd tråd för oss – för energieffektivisering.”

Här kan du se vinnarnas bidrag!

Uppdrag 2

Uppdrag 2 bestod av att visa hur insamlad data från offentliga fastigheter kan nyttjas på bästa sätt för att minska energianvändningen. Motivering:

Flexsam har fångat en aktuell problembeskrivning av ett kraftsystem som kan nyttjas bättre. Då det framåt gäller att göra fastigheter smarta tillsammans visar Flexsam hur aggregerade tjänster kan bistå med nödvändig samordning av byggnaderna och avlasta kraftsystemet.”

Här kan du se vinnarnas bidrag!