Nätverk

Nätverk Energiexperter

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering, men det har inte funnits något nätverk att samverka i. Eneff startade därför 2023 ’Nätverk Energiexperter’ för alla företag med certifierade energiexperter och energikartläggare.

Innehåll nätverk

  • Regelbundna möten i nätverket
  • Årliga möten med Energimyndigheten
  • Årliga möten med Boverket
  • Specifika möten kring tema som till exempel kunskap, ny teknik, beräkningar, åtgärder mm (efter önskemål från nätverket)
  • Rabatter och erbjudanden
  • Löpande erfarenhetsutbyte mellan energiexperter/energikartläggare

 

 

Vill du delta?

Alt. 1: Bli medlemmar i Eneff  och anmäl intresse för nätverket i ansökningsformuläret

Alt. 2: Om ni endast villl delta i nätverket: Fyll i detta formulär

Alt.3: Är ditt företag redan medlem i Eneff? Maila kontaktuppgifter till de energiexperter hos er som vill delta i nätverket till: info@eneff.se

Avgifter Nätverk Energiexperter

Företag kan välja att endast delta i nätverket eller att även bli medlemmar i Eneff. Alla Eneffs medlemsföretag får rabatt på nätverksavgiften, läs mer om Eneffs alla ytterligare medlemsförmåner här. Medlemskapen och avgifterna gäller per företag och flertalet experter från varje organisation kan delta i alla aktiviteter.

Avgifterna nedan baseras på ert företags omsättning.

XS

Omsättning

0-5 miljoner/år

Kostnad för endast nätverk

2700

Rabatterad nätverksavgift (för Eneffs medlemmar)

900

Medlemskap i Eneff

3700

Medlemskap + nätverk

4600

Avgift

S

Omsättning

5-10 miljoner/år

Kostnad för endast nätverk

8100

Rabatterad nätverksavgift (för Eneffs medlemmar)

2700

Medlemskap i Eneff

8800

Medlemskap + nätverk

11500

Avgift

M

Omsättning

10-50 miljoner/år

Kostnad för endast nätverk

10800

Rabatterad nätverksavgift (för Eneffs medlemmar)

3600

Medlemskap i Eneff

16300

Medlemskap + nätverk

19900

Avgift

L

Omsättning

>50 miljoner/år

Kostnad för endast nätverk

13500

Rabatterad nätverksavgift (för Eneffs medlemmar)

4500

Medlemskap i Eneff

30200

Medlemskap + nätverk

34700

Avgift

Nätverk Energibolag: Energieffektivisering

Delta i framtidens nätverk för energibolag – tillsammans kan energibolagen utvecklas, skapa större förutsättningar för energieffektivisering och göra bättre affärer. Eneff driver nätverket ’Energibolag: Energieffektivisering’ för Sveriges alla energibolag.

Innehåll

I nätverket utvecklar vi energibolagens energieffektiviseringstjänster – tillsammans. Deltagarna hjälps åt på och mellan mötena att föreslå ämnen, frågor, diskussions-partners till kommande möten samt samverkar i att utveckla tjänsterna och affären kring dessa.

 

  • Regelbundna digitala möten (samt en fysisk träff per år, om intresse finns)
  • Diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • Externa personer och leverantörer bjuds in  (efter önskemål)
  • Gemensam kontinuerlig omvärldsanalys

Vill du delta?

Energibolaget kan välja att endast delta i nätverket eller att även bli medlemmar i Eneff. Alla Eneffs medlemsföretag får rabatt på nätverksavgiften, läs mer om Eneffs ytterligare medlemsförmåner här. Medlemskapen och avgifterna gäller per företag och alla anställda får delta i alla aktiviteter.

Alt. 1: Bli medlemmar i Eneff  och anmäl intresse för nätverket i ansökningsformuläret

Alt. 2: Om ni endast villl delta i nätverket: Fyll i detta formulär

Alt.3: Är ditt företag redan medlem i Eneff? Maila kontaktuppgifter till de energiexperter hos er som vill delta i nätverket till: info@eneff.se

Avgift för nätverket: 14 000 kr/år (exkl. moms)
Eneffs medlemmar får 50% rabatt