Tankesmedja

Fokus Energieffektivisering

Energieffektivisering är positivt för Sverige – det ger stor samhällsnytta och utvecklar svenskt näringsliv – därför vill Fokus Energieffektivisering samla näringsliv, akademi och offentlig sektor i samverkan för mer energieffektivisering.

Fokus Energieffektivisering är en politiskt oberoende tankesmedja som strävar mot verklig förändring. Detta genom att skapa plattformar för samverkan där erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för nya lösningar och reformer som tar oss närmare ett hållbart energisystem.

Fokus Energieffektivisering består av:

Lotta Bångens, vd EneffMarkus Wråke, vd EnergiforskLouise Ödlund, professor i Energisystem, Linköpings universitetJonas Tannerstad, chef el och automation, ÖBOUlf Näslund, chef teknikutveckling/Anna Denell, hållbarhetschef VasakronanPeter Sundqvist, försäljningschef/key account manager, Electrolux ProfessionalsAnders Ekdahl, affärsutvecklingschef, Nordic Climate GroupKlas Tocklin, vice vd Caverion

FOKUS Energieffektivisering: Grundpelare

  • Energieffektivisering först
    Vid utbyggnad av energitillförsel finns konflikter. Var ska vindkraftverken ställas? Vilka gruvor ska bidra med metaller och material? Ska skogen stå kvar eller användas som grönt bränsle? Vi anser därför att vi parallellt med utbyggnad av energitillförsel måste satsa på energieffektivisering av såväl grön som fossil energi. Det kommer att underlätta övergången till ett fossilfritt samhälle.
  • Motverka ej energieffektivisering
    Lagar, regler, energi- och effekt-taxor och övriga rekommendationer ska utformas så att de inte hindrar energieffektivisering. Det finns idag lagar och regler som (oavsiktligt) förhindrar energieffektivisering. För att underlätta att göra rätt val avseende energieffektivisering är det avgörande att undanröja dessa hinder, med beaktande av att ursprungliga syften kan bibehållas.
  • 100 % energieffektivisering
    Metaller, stål, betong, ingenjörer, byggare, installatörer, driftpersonal m fl måste i större utsträckning än idag användas för den gröna energiomställningen, om vi ska ha en chans att uppnå energi- och klimatmål. Mesta möjliga energieffektivisering måste uppnås i varje projekt.