Vilka lagar, regler och direktiv påverkar energieffektiviseringen just nu?

Sverige behöver öka energieffektiviseringstakten, bland annat för att dämpa energipriser och minska klimatpåverkan. Hur får vi detta att hända? Vilka lagar, regler och direktiv påverkar? Och hur ser vi till att implementera dessa på bästa sätt i Sverige? Dessa frågor ställde Lotta Bångens, vd EEF, till en samling kunniga människor på Fastighetsenergi 2023 tidigare i veckan.

2023-05-23

EED, EPBD och utfasningen av lysrör

Veronica Eade, enhetschef bebyggelse på Energimyndigheten, berättade mer om Eus kommande revideringar av två viktiga direktiv som påverkar fastighetsbranschen i Sverige: Eus energieffektiviseringsdirektiv (EED) och direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD). Utöver detaljer kring innehållet skicka Veronica även med en uppmaning:

”Sverige måste börja förbereda sig för dessa direktiv nu – kraven kommer att öka och alla måste bidra”.

Något annat som påverkar Sverige och Europa är Ekodesign-direktivet och utfasningen av lysrör. Belysningsbranschen representerades av Viktor Olsson från Casambi som underströk riskerna som detta innebär. Normalt säljs ungefär 1 miljon armaturer per år, utfasningen gör att den siffran kommer landa på 17 miljoner armaturer som ska byggas om eller bytas ut under de kommande 5 åren. Uppmaningen från Olsson var tydlig:

”Alla måste inventera, budgetera och agera nu. För att ge branschen en möjlighet att leverera!”


Rickard Nordin, Ola Månsson, Victor Olsson, Gabriella Castngren, Veronica Eade, Lotta Bångens.

Hur implementerar vi kommande regler och direktiv?

Föredragen följdes av ett panelsamtal med centerpartiets energitalesperson Rickard Nordin, Installatörsföretagens vd Ola Månsson och Gabriella Castegren, energiechef på Stockholmshem. EEF undrade hur vi ska se till att kommande EU-regler och andra förordningar och direktiv inte urvattnas när de implementeras i Sverige?

Månsson påpekade att en viktig del är den kompetensbrist som råder. Utan människor som kan utföra all energieffektivisering kommer vi inte långt.

”Energieffektivisering skapar en enorm marknad för installatörerna. I Sverige har vi ca 56 000 installatörer idag, det räcker inte. Vi behöver öka kompetensförsörjningen både när det kommer till installatörer och ingenjörer för att klara de nya reglerna.”

Gabriella Castegren, Ola Månsson, Rickard Nordin, Lotta Bångens

Rickard Nordin lyfte en viktig aspekt som talar för att Sverige kommer ta dessa nya regler och förordningar på allvar. Han menade på att energieffektiviseringsfrågan har gått från att primärt handla om klimat och miljö, till att nu även inbegripa lönsamhet, möjligheten till ökad svensk konkurrenskraft och även en säkerhetsfråga.

”Detta har vidgat spelplanen – vilket gör att det blir en viktigare fråga att ta på allvar för politiken!” menade Nordin.

Gabriella Castengren tryckte också på att det behövs tydligt stöd och konkreta riktningar gällande direktiven, samt en rimlig förberedelsetid för fastighetsägarna. Och att vi måste fortsätta visa på vilken investering energieffektivisering är. Vi behöver fortsätta driva på för energieffektiviseringsåtgärder, trots att det är tufft ekonomiskt för många och nya investeringar inte står högst upp på listan.

”Vi behöver energiinvestera oss ur den här situationen!” fastslog Gabriella som slutsats.

Dela