Teknik

Renoveringshandboken – Byggtjänst
Renoveringshandboken är tänkt som ett underlag om strategi och teknik inför renovering av hus byggda 1950–1975. Den vänder sig till främst till beslutsfattare för renovering av flerbostadshus men ska också vara ett hjälpmedel vid upphandling av konsult- och entreprenadarbeten samt en vägvisare för bra metoder att organisera projekterings- och utförandearbeten.

Köp Renoveringshandboken här


Utredning om Energiförbrukning i byggnader med F-, FX- eller FTX-ventilation
Via mätningar på plats, teoretiska beräkningar och analysering av energideklarationer och OVK-rapporter för ett antal flerbostadshus har Provenco studerat klimatskalet. Energiförbrukningens fördelning med avseende på uppvärmning (exklusive tappvarmvatten) och ventilation med F-, FX- eller FTX- ventilation har fastställts.

I studien ingår även kostnaderna för ombyggnationer från F-ventilation till FX- eller FTX- ventilation. Resultatet av utredningen kan klarlägga ventilations- och klimategenskaperna för de tre ventilationsprinciperna och vara till hjälp vid projektering av nya bostäder och ombyggnad av “miljonprogrammet”.

Energiförbrukning med F-, FX- eller FTX-ventilation i flerbostadshus


Saint-Gobain Renoveringsguide Klimatskal
Förbättring av klimatskalet är en av de mest effektiva åtgärderna för multipla positiva effekter på energianvändningen och sker helst genom renovering utifrån, för fasad och sockel. Saint-Gobain har lösningar som bidrar till mer energieffektiva fasader med bättre inomhuskomfort och lägre klimatavtryck.

Mer om lösningar för renovering av klimatskalet