Auktorisation

 

Eneffs auktorisation för energieffektiviseringsföretag är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för båda parter. Auktorisationen är skapad tillsammans med beställare i branschen med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda. Anlita ett auktoriserat företag!

För att kunna bli auktoriserad måste man vara medlem i Eneff och inloggad.

Bli auktoriserad

Vad innebär auktorisationen?

 

Auktorisationen är uppbyggd av en uppförandekod som företaget ska följa, checklistor för att säkerställa att leverantör och kund har samma bild av arbetet som ska utföras (avtalsstöd) och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget.

Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad som säkerställer kvaliteten i systemet och alla företag behöver genomgå en utbildning om auktorisationen innan de får titulera sig som auktoriserade.

Om företaget inte uppfyller kraven i auktorisationen vid ett utfört arbete kan beställaren ta hjälp av Eneff för att medla, företaget kan även anmälas och då få en varning eller bli av med sin auktorisation. Eneff utför slumpvisa kontroller för att se att auktorisationen efterlevs.

 

Uppförandekoden för auktorisationen hittar du här

Vi köper auktoriserade tjänster

Auktorisationen är ett verktyg för beställare att säkerställa energieffektivisering i sina projekt. Som leverantör ökar du dina chanser att bli upphandlad om du är auktoriserad. Här kan du läsa om vad kunderna tycker och om några som kravställer med hjälp av Eneffs auktorisation:

Granitor ”Vi vill använda auktoriserade företag i våra upphandlingar inom energieffektivisering.  Detta förutsätter att det finns tillgängliga företag inom aktuellt område och på aktuell ort som är auktoriserade. Vår önskan är därför att denna auktorisation kan bli den normerande standarden inom området.”

Statens fastighetsverk ”Statens fastighetsverk kommer att prioritera auktoriserade företag i sina kommande upphandlingar”

Klimatspararna (Gemensam upphandling för den privata sektorn) ”Klimatspararna ställer krav på auktorisation i alla upphandlingar. Auktorisationen säkerställer att företagen levererar energieffektivitet till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet samt med klimatet och kundens bästa för ögonen.”

Fastighetsägarna Stockholm ”För Fastighetsägarnas medlemmar – bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare – är det ett krav att kunna se vilka företag som är seriösa i branschen. Eneffs auktorisation stärker förtroendet och ger en extra trygghet i att leverantören uppfyller ställda krav.”

Bli auktoriserade

Auktorisationen kan utfärdas till alla företag som säljer energieffektiviserande produkter eller tjänster och som uppfyller uppförandekoden samt är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen, Eneff.

När företaget är auktoriserade hamnar ni överst i Eneffs företagssök och marknadsförs även till beställare i andra sammanhang. Auktorisationen visar att ni är ett trovärdigt, seriöst företag som garanterat besitter kompetens inom energieffektivisering.

När ni har skickat in en ansök så behandlas den hos EEF:s kansli, sedan bjuds ni in till en kortare webbutbildning, minst en representant från företaget ska delta. Efter genomförd utbildning kan ni titulera er som ett auktoriserat företag  och kan använda er av auktorisationsloggorna.

För att kunna bli auktoriserad måste man först bli medlem i Eneff.

Bli auktoriserade

Auktoriserade företag

Varför är ni auktoriserade?

Auktorisationsavgifter

Företagets omsättning

0-5 miljoner/år

Inträdesavgift

6000

Årlig avgift

3000

Nedan anges total avgift första året.

Avgift

9000 ex moms

Företagets omsättning

5-10 miljoner/år

Inträdesavgift

11700

Årlig avgift

5800

Nedan anges total avgift första året.

Avgift

17500 ex moms

Företagets omsättning

10-50 miljoner/år

Inträdesavgift

17300

Årlig avgift

8600

Nedan anges total avgift första året.

Avgift

25 900 ex moms

Företagets omsättning

>50 miljoner/år

Inträdesavgift

24000

Årlig avgift

12000

Nedan anges total avgift första året.

Avgift

36 000 ex moms

Nämnden

För att säkerställa hög kvalitet på auktorisationen finns en nämnd som består av representanter från beställarsidan samt en jurist. Nämnden täcker tillsammans in tekniska, affärsmässiga och juridiska aspekter inom energieffektivisering samt representerar fastighets- och industrisektorn samt privat och offentlig verksamhet. Ledamöter utses av Eneffs styrelse på en period av två år, med möjlighet till omval. Nämndens uppgift är att tolka och ge förslag till förbättringar av auktorisationen samt att hjälpa till att döma i tvister där auktoriserade företag ifrågasätts.

Maria Hagberg Ramberg Advokater, Advokat

Jon Leo Rikhardsson HSB Sörmland, VD

Louise Ödlund Linköpings universitet, Professor of Energy Systems

Rikard Sjöqvist Granitor Properties, Energi-, miljö- och teknikchef

Susanne Lindqvist Sandvik, Energiansvarig

Frågor till Susanne Lindqvist

Varför har du engagerat dig i nämnden?

För att jag tycker att det är ett mycket intressant område och för att jag tror att en auktorisation skulle leda till högre trovärdighet inom branschen. När jag i min yrkesroll tagit emot offerter har jag ibland funderat över hur jag som beställare ska kunna känna mig trygg i att företaget som lämnat offerten har tillräcklig kompetens. Även om referenser alltid lämnas så säger det ingenting om slutresultatet blev bra eller ej.

Vilken nytta hoppas du att auktorisationen ska skapa i branschen?

Jag hoppas att det kommer att underlätta för beställaren att göra sina utvärderingar av leverantören. Jag hoppas också att auktorisationen leder till en högre kvalitet på energikartläggningar och de förslag som lämnas till beställaren.

Logotyper

Loggorna för Eneffs auktorisation kan laddas ned av inloggade, auktoriserade medlemmar.
Loggorna får ej användas av andra aktörer.

  • Alla auktoriserade företag får använda auktorisationsloggorna, digitalt och i tryck.

  • De som endast är auktoriserade med delar av sitt bolag får enbart använda loggan som marknadsföring för dessa delar.

  • Eneffs namn och auktorisationslogotyper får inte användas eller placeras på sådant sätt vilket kan uppfattas som kränkande eller olämpligt enligt Eneffs riktlinjer och stadgar. Vi tar avstånd från green-washing och det är förbjudet att använda Eneffs auktorisationsloggor i sådana sammanhang.