OVK

En obligatorisk ventilationskontroll ska göras i de flesta byggnader med löpande intervall. Dokumentation kring detta ger viktig information till arbetet med energieffektivisering. Dels kan det finnas förslag på energieffektiviseringsåtgärder i protokollet, dels kan man få uppslag på åtgärder.  

Läs mer på Boverkets hemsida