JL Drift- och Underhållsutveckling

Är det aktuellt att energieffektivisera befintlig byggnad, villa eller hyreshus? Ny värmekälla? Nya fönster? Mer/ny isolering på vinden? Isolering av fasaden? Solceller?

JL Drift- och Underhållsutveckling kan visa vad kostnaden blir, vilken återbetalningstid man kan räkna med och hur mycket mindre energi som byggnaden kommer att förbruka. JL Drift- och Underhållsutveckling tar fram den mest energieffektiva lösningen med hjälp av energiberäkningsprogrammet BIM Energy Evaluation. Programmet uppfyller också kraven för energibalansberäkning, det vill säga jämförelsen mellan tillförd och avgiven energi, i samband med nybyggnation.

JL Drift- och Underhållsutveckling utför också Energideklarationer, Överlåtelsebesiktningar och Termografering.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Flerbostadshusägare
Småhusägare

Energitjänster vi utför

Energikartläggning
www.jldrift.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.