Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet solskyddsbranschens egen branschorganisation. För att förstå solskyddens bidrag till energibesparingar behöver man titta på en byggnads energibalans, d.v.s. inte bara hur mycket energi som förbrukas, utan även hur mycket som går till spillo och hur mycket som tillförs. En dynamisk solavskärmning bidrar till energieffektivisering och besparingar året runt genom; Mindre aktiv kyla, mindre värmeförluster, mindre artificiell belysning. Dessutom mer dagsljus, mer värmevinster, mer optimeringsmöjligheter.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Flerbostadshusägare
Industriföretag
Småhusägare
Övrigt

Energitjänster vi utför

Solskydd
www.solskyddsforbundet.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.