HSB brf Skärsätra

Systematiskt energiarbete gav bostadsrättsföreningen HSB Skärsätra HSB Stockholms klimatpris 2017!

Kontaktperson: Egil Överholm, egil.ofverholm@gmail.comBeskrivning av åtgärder Enligt underhållsplanen skulle vi se över frånluftsfläktarna 2018. Men redan för två år sedan slutade några fläktar att fungera. Vid bytet av dessa ställde vi krav på energieffektiva fläktar med EC-motorer och reglerutrustning med utetemperaturkompenserad tryckstyrning. Eftersom resultatet blev så bra bytte vi resulterande 43 fläktar i slutet av 2016. I övrigt arbetar vi med underhållsplanen ur ett energieffektiviseringsperspektiv och har en särskild energigrupp i styrelsen.Positiva erfarenheter Utöver energi och ekonomisk besparing kommer vi nu att kunna minska effektabonnemangen.Att göra annorlunda nästa gång Att samtidigt med fläktbyte sätta in temperaturgivare på frånluften och koppla styrningen till våra DUC:ar (styrutrustning) för att underlätta energioptimering.Tar emot studiebesök? JA

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Flerbostadshus

 • Storlek

  Större än 4000 kvm

 • Byggnadsår

  1960 - 2000

 • Åtgärd genomförd

  2016

 • Typ av åtgärd

  Energieffektiviseringsåtgärder el, styr och övervakning

 • Skäl till åtgärd

  Lönsamhet Nuvarande system uttjänt Minska klimatpåverkan Minska underhållsbehovet Estetiska skäl Testa nya lösningar Passade på i samband med andra åtgärder

 • Elbesparing (uppmätt)

  40 % genomsnittlig besparing av fastighetsel enbart på grund av byte av frånluftfläktar

 • arrow-left Goda exempel