Effektiv lösning för värme på sågverk

Utfört av energiföretaget: Umeå Energi Beställare: Martinsons sågverk

Bakgrund

När Martinsons sågverk i Bygdsiljum skulle installera nya torkar för att öka produktionen räckte inte värmeleveransen till. Umeå Energi fick i uppdrag att utföra en utredning av värmesystemet för att hitta möjliga åtgärder. Resultatet blev att virkestorken kunde installeras och att värmepannorna nu går stabilare.Sågverket har fördubblat sin produktion av sågade trävaror den senaste tioårsperioden och det har ställt allt högre krav på sågverkets värmepannor, som blivit en flaskhals i produktionen. Virkestorkarna är den största förbrukaren av värme och installationen av en ny virkestork skulle leda till ännu större påfrestningar för pannor och värmeledningar.

Beskrivning av åtgärd

De anlitade Umeå Energi för att optimera energiflödena, öka produktionsvolymerna, öka vinsten samt bidra till miljöfördelar. Umeå Energi har i etapp ett och två gett förslag på ny ledningsdragning i pannhus för att säkra kommande installation av ny tork samt genomfört flödes- och temperaturmätningar på de enheter som reglerar temperatur och blandar och distribuerar flöden i systemet i befintliga torkar. Martinsons har genomfört alla åtgärder i etapp ett och två och fått bättre effekt från pannorna, stabilare flödesbild och jämnare driftförhållanden i deras värmesystem.

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Industrilokaler

 • Adress

  Burträskvägen 53, Bygdsiljum

 • Storlek byggnad

  >4000 m2

 • Byggnadsår

  1960-2000

 • Skäl till åtgärder

  Lönsamt, nuvarande system uttjänt, energibesparning, modernisera fastigheten.

 • Åtgärder

  Ombyggnation av panncentral, omdimensionering av rörsystem, genomgång av shuntgrupper och strypventiler.

 • Kostnad för åtgärd (exkl. moms)

  500000-1500000

 • Uppnåddes utlovad besparing

  Ja

 • Positiva erfarenheter

  Gett Martinsons en ökad insikt över nuläget och vad de måste fortsatt arbeta med för att förbättra sina produktionsprocesser.

 • arrow-left Goda exempel