Mätstudie Åkers Sweden AB

Åkers Sweden AB sparar 175 MWh per år efter mätstudie

BakgrundÅkers Sweden AB är en fabrik som tillverkar valsar för den globala stålindustrin och ligger strax utanför Strängnäs. Att värma och smälta metall är en energikrävande process och det går åt cirka 40 gigawattimmar i energianvändning årligen.Kartläggning av energianvändningenI kompressorcentralen finns fyra vattenkylda kompressorer à 75 kW sedan början av 90-talet. Den sammanlagda driften uppgår till 510 MWh per år och tryckluften som produceras används till maskiner och handverktyg.Ingenjören Mattias Abrahamsson var medveten om effektiviseringspotentialen i kompressorcentralen, men han ville ha konkreta förslag och bra underlag innan några investeringar gjordes. Mattias ansökte därför Energimyndighetens stöd för Miljöstudier för två ändamål: Visualisering av företagets energianvändning och Kartläggning för energieffektivare motordrift av kompressorer.TillvägagångssättFabriken hade endast en gemensam energimätare för hela kompressorcentralen, och därmed saknades information om hur energianvändningen var fördelad på olika enheter. Dessutom fanns en medvetenhet om att värmen från kompressorcentralen kunde ledas bort och återvinnas istället för att kylas med råvatten. Men man visste inte hur stor potentialen var.Två konsultföretag anlitades för att genomföra studierna. Man ville kartlägga hela vägen från tillverkningen av tryckluft i kompressorcentralen till de förbrukande maskinerna. Det gjordes dels genom att sätta upp mätare på varje kompressor för energianvändning, tryck och flöde. Samtidigt gjordes också en läckagesökning på hela systemet. Med hjälp av dessa insatser kunde kompressordriften optimeras samtidigt som möjligheterna till energiåtervinning undersöktes och nyckeltal togs fram.Resultat och lärdomarResultatet var något överraskande och potentialen visade sig vara mycket större än förväntat, tack vare den noggranna mätningen. Studien visade på läckage från anläggningen samt att en av kompressorerna gick på tomgång. Anläggningen visade sig också ha en överkapacitet vad gäller tryckluft, då endast en av anläggningens maskiner krävde den sammanlagda kapaciteten av alla kompressorer. Studien visade också en energieffektiviseringspotential på ytterligare ca 90 MWh genom att fortsätta arbeta systematiskt med energianvändningen."Vi har tidigare varit stolta över att vi har en bra energiåtervinning från våra processer och att vi använder tillförd energi på ett relativt optimalt sätt. Efter den här studien får vi vara ödmjuka och konstatera att med utökad kunskap och mer detaljerad mätning har vi varit ganska dåliga tidigare. Det positiva är att man från ett sämre utgångsläge kan skapa en stor potential till förbättringar – vilket är viktigt för alla företag", säger Mattias Abrahamsson."En viktig lärdom är att relevanta mätningar krävs om man vill kunna upptäcka avvikelser."Energimyndighetens rollI sitt arbete med att energieffektivisera Åkers Sweden AB sökte Åkers Sweden AB bidrag för att kunna genomföra studien om företagets kompressorcentral. 60 procent av kostnaden för studien på 400 000 kronor betalades av Energimyndigheten via stödet Miljöstudier – inför en energieffektiv investering.Du hittar hela artikeln här: http://www.energimyndigheten.se/effekter-av-vara-satsningar/matstudie-genomlyste-hela-akers-anlaggning/

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Industrilokal

 • Antal anställda

  200

 • Åtgärd

  Energikartläggning Läckageåtgärd Synkronisering av kompressorer

 • Skäl till åtgärd

  Lönsamhet

 • Energibesparing (kWh/år)

  175 000

 • Energianvändning totalt (kWh/år)

  40 miljoner

 • arrow-left Goda exempel