Postnords energieffektiva brevterminal i Nässjö

Det EEF-auktoriserade företaget EnergiVeritas AB genomförde år 2017 en energikartläggning hos Post Nord i Nässjö som avslöjade en stor besparingspotential. Denna kunde uppnås t.ex. genom att energieffektivisera produktionshallarnas tre stycken luftbehandlingsaggregat. Även förbättring av korsflöde VVX verkningsgrad genom att införa återluftsfunktion (60%) med ny ventilationskanal med spjäll mellan avluft och uteluft,  stängt sommartid och öppet vintertid. Utöver det ersattes remdrivna fläktar med högenergieffektiva EC direktdrivna fläktar med utetemperaturkompenserat tryckreglering för att minska luftflöden på vintern där mindre 'vädring' p.g.a. internvärme behovs.Detta arbete skedde i samverkan med Nordomatic i Jönköping och Bankeryds Plåt & Vent AB
 

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Lokalfastighet

 • Storlek byggnad

  <4000kvm

 • Åtgärd

  Energikartläggning, Projektledning och samordning, Ventilation och värmeåtervinning, Värme och varmvatten, Kyla, Styr och övervakning

 • Beskrivning av åtgärder

  Utbyte av remdrivna fläktar till direktdrivna med EC motor, montering av kanaler mellan avluft och uteluft med respektive 0-10 V spjäll för återluft, omprogrammering av styr- och regleringssystem samt driftoptimering av värme- , ventilation- och kylsystem. Pay-off tid: 13 månader Avkastning (ROI): 93%

 • Skäl till åtgärd

  Förbättra innomhusmiljön, Energibesparning, Minska klimatpåverkan, Modernisera fastigheten

 • Kostnad

  600 000 kr, exkl. moms

 • Elbesparing

  256 MWh/år, som motsvar 256 000 kr, exkl. moms.

 • Värmebesparing

  489 MWh/år, som motsvar 304 000 kr, exkl. moms.

 • Uppnåddes utlovad besparing

  Ja - över förväntan.

 • Övriga kommentarer

  Bättre inomhusklimat/ komfort samt miljöbesparing med minskning av energianvändningen.

 • arrow-left Goda exempel