Skeppshultcykeln minskar sin energianvändning

Utfört av energiföretaget: Elajo Beställare: Skeppshultcykeln

Bakgrund

Via en energikartläggning ville Skeppshultcykeln minska sina energikostnader och komma till rätta med eventuellt slöseri av energi. Genom en sökning på webben hamnade de på Energimyndighetens webbplats och hittade mer information om att de kunde få stöd på upp till 50 000 kronor för att genomföra energikartläggningen, och ansökte då om stöd. När detta blev beviljat valde de att kontakta företaget Elajo för att genomföra en energikartläggning.

Beskrivning av åtgärd

En åtgärd som identifierades när energikartläggningen genomfördes var behovet av ett överordnat styrsystem. Systemet ska hålla koll på energianvändningen och kunna varna om energianvändningen avviker från det normala. I energikartläggningen upptäcktes även rent slöseri av Energi hos Skeppshultcykeln.Vid företagets härdugn visade det sig att timern var felaktigt inställd. Den startade redan vid midnatt och hade även gått dygnet runt på helgerna under fem månader - den felinställda timern hade kostat dem 80 000 kronor under de månaderna. Även i ventilationssystemet fanns ett slöseri som kartläggningen hittade. Ett ventilationsspjäll stod felaktigt öppet och tog in kalluft vilket sedan ett aggregat värmde upp. Detta bidrog till en extra kostnad på cirka 100 000 kronor under 2016.Ett annat område med möjligheter till minskad energianvändning är företagets uppvärmning som sker via en gaspanna. Gaspannan är gammal och energikartläggningen visade på en låg effekt med en verkningsgrad på cirka 70 procent. För att täcka värmebehovet på 495 megawattimmar (MWh) per år har det istället krävts 707 MWh per år, en merkostnad på cirka 177 000 konor och år. Företaget har nu beställt en ny gaspanna - energikartläggningen visade att i detta fall var fortsatt användning av gas det bästa alternativet då det också behövs för övrig produktion.Företaget beräknas sänka sin energianvändning med cirka 9 procent i och med de åtgärder som ska genomföras och med det överordnande systemet hoppas man slippa tomgångskörning som bidragit till onödig energianvändning. Arbetet med energieffektivisering är dock inte enbart av ekonomiska skäl.– Vi jobbar miljömedvetet, vi vill påverka klimat och miljö så lite som vi kan. Men vi vill också säkra att produktionen kan fortsätta i Småland, avslutar Fredrik Andersson.

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Industrilokaler

 • Adress

  Storgatan 78, Skeppshult

 • Åtgärd

  Installation av överordnat styrsystem Ny gaspanna för uppvärmning

 • Skäl till åtgärd

  Energibesparing Lönsamhet Bättre inomhusklimat Redcuera sin klimatpåverkan

 • Beräknad energibesparing

  9%

 • arrow-left Goda exempel