Del 7: Ta helhetsansvar

Fler och fler verkar ha svårt att hinna med allt som ska göras. Energieffektivisering är inte ett ”måste” för att verksamheten ska fungera, sett ur en fastighetsägares eller industrins ögon. Därför är det positivt om ni kan hjälpa till genom att genomföra energieffektiviseringsåtgärden/-åtgärderna så att jobbet blir minimalt för kunden. Då ser de att detta kan göras inom deras ”ordinarie” arbetstid och har lättare att säga ja till ert erbjudande. Detta inkluderar att ni tar på er upphandling eller samordning av andra entreprenörer. Har ni inte denna möjlighet kan ni istället ordna ett samarbetsavtal med lämplig energiprojektledare/konsult som ni kan erbjuda kunden. Om sedan kunden handlar upp projektledare separat eller via er är oväsentligt, bara det blir lätt och smidigt för kunden!

Kompletterande information om kundbehovet