Fastighetskonsult Lars Sjölander AB

I rollen som fristående fastighetsingenjör/konsult genomför jag inventering, underhållsplanering samt projektering gällande engergibesparingsåtgärder. Effektiviseringarna synliggörs i underhållsplanen via en kvalificerad riskbedömning som säkerställer att fel, defekter, risker, samt potentiella problem kopplas till specifika komponenter. Dessa åtgärdsprioriteras, graderas samt dess sannolikhet och frekvens uppskattas. Kundnyttan består främst i mitt helhetsansvar från inventering till genomförande.

Vi vänder oss till

Bostadsrättsförening
Flerbostadshusägare
www.fastighetskonsult.com open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i:

Skåne län