Klimatfastigheter Småland AB

Vi erbjuder fastighetsägare en kostnads- och energieffektiv renovering levererad av en enda aktör som beaktar både de tekniska, sociala och ekonomiska bitar som en energirenovering innebär. Efter slutförd renovering rekommenderar vi företag som genomför besiktningar i området.

Vårt koncept är en så kallad one stop shop-affärsmodell för energirenovering av småhus. Denna modell är framtagen i samarbete med Linnéuniversitetet för att öka andelen småhus som energirenoveras i landet. Detta är ett viktigt led för att vi ska kunna nå uppsatta klimatmål, både svenska och internationella.

Vi samverkar vi med certifierade partners för att kunna erbjuda full service i ett energirenoveringspaket – inklusive rådgivning, energikartläggning, renoveringsarbeten, uppföljning (oberoende kvalitetskontroll och driftsättning), finansiering och elavtal. Vi kan då garantera att genomfört arbete är utfört på ett korrekt sätt.

Vi vänder oss till

Småhusägare
www.klimatfastigheter.se open_in_new

Kontaktpersoner

Vi är verksamma i alla län.