IEAs årliga analys: Energy Efficiency

Energy Efficiency är IEA:s primära årliga analys av den globala utvecklingen på marknaden och inom politiken för energieffektivisering. Den utforskar de senaste trenderna inom energiintensitet, efterfrågan och effektivitetsrelaterade investeringar, innovation, policy och teknik samtidigt som man diskuterar nyckelfrågor som beslutsfattare står inför.

Energy Effiency 2022