Avhandling: Energy Efficiency in the Residential, Service and Energy Sectors

Syftet med avhandlingen är att med ett systemperspektiv studera arbetet med energieffektivisering och energieffektiviseringsåtgärder inom energisektorn, med fokus på fjärrvärmeregioner med kraftvärmeproduktion, och den svenska bostads- och servicesektorn, med fokus på flerbostadshus och lokaler.

Energy Efficiency in the Residential, Service and Energy Sectors: Barriers, Drivers and System Studies LiU