Samlade krav för energieffektivisering i byggnader

Eneff och Energikontoret i Mälardalen har tagit fram ett dokument behandlar krav och rekommendationer vid upphandling eller inköp av energieffektiviserande produkter och tjänster. Listorna har fokus på energieffektivisering och energirelaterade produkter och är tänkt att användas som ett stöd vid utformningen av en upphandling eller vid inköp.

Ladda ner listan här!