Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt.

BM innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. De byggresurser som hanteras i verktyget har valts ut för att klara krav enligt Miljöbyggnad 3.0, vilket innebär grundkonstruktion och bärande delar.

Verktyget baseras på det underlag som tas fram under en byggnads projektering. Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige. Resultatet kan därefter användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden.

Miljöberäkningsverktyget