Offentlig sektor: Värdering av mervärden från energieffektivisering

Det här är ett verktyg som kvantifierar och visualiserar de mervärden som följer av energieffektiviseringsåtgärder. Det kan exempelvis vara minskade utsläpp av luftföroreningar eller ökad sysselsättning. Syftet är att verktyget ska tydliggöra de olika mervärden som kommer med ”på köpet” när olika åtgärder för energieffektivisering genomförs. Den utvecklade versionen av verktyget är i grunden baserat på verktyget ”Visualiserade mervärden av energieffektivisering” som tagits fram av Energimyndigheten.

Värdering av mervarden från energieffektivisering 20211203

Nedan har MdH och LiU tagit fram en rapport som beskriver hur verktyget för värdering och visualering av mervärden för energieffektivisering har vidareutvecklats i projektet Energieffektivisering i offentlig sektor (EnOff). Hur kan mervärden av energieffektivisering i offentlig sektor kvantifieras och visualiseras?

Rapport: Värdering av mervärden från energieffektivisering

Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.