Industrier: Guide för att spara energi

Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärnverksamheterna varierar stort går det knappast att säga något generellt om energianvändningen och därmed inte vad, var, när och hur man kan göra för att dra ner på själva verksamhetens energikostnader.

För stödprocesserna – belysning, ventilation, tryckluft, pumpning, lokalvärme, komfortkyla, tappvarmvatten, interntransporter, ånga – kan man däremot säga mer. Det är här det finns stora möjligheter till energieffektivisering.

I en undersökning som Energimyndigheten genomfört blev resultatet drygt 50 % minskad elanvändning i stödprocesserna hos de 42 företag som ingick.

Eneff tog 2009 fram en guide för hur industrier kan spara energi, vissa länkar och siffror har åldrats, men med drygt tio år på nacken stämmer det mesta förvånansvärt bra – och frågan är som bekant mer aktuell än någonsin.

Spara energi i mindre industrier_2009