IMD: Individuell mätning och debitering

Den 1 juli 2021 infördes krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. Individuell mätning och debitering tillämpas för el, men kan också förekomma för tappvarmvatten. IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus.  Kravet begränsas till de energimässigt sämsta flerbostadshusen. IMD för tappvarmvatten ska från och med 1 juni 2022 ovillkorligen installeras vid uppförande av nya flerbostadshus.

Boverket om IMD

IMD Energieffektivisering infoblad

IMD Energieffektivisering rapport