Mallen för kombinerad underhålls- och energiplan är framtagen av Bebo (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus), med hjälp av bland andra Eneff.

Kombinerad underhålls- och energiplan